SOC paslauga

SOC paslauga

AVEDUS teikia SOC (Security Operational Center) paslaugą, kuri susideda iš dviejų dalių:

1. Fortinet kompanijos teikiama FortiGuard SOCaaS (SOC as a service) paslauga. Fortinet SOC veikla vykdoma Europoje, Prahoje.

2. Avedus teikiama reagavimo į incidentus ir pagalbos atliekant kliento įrangos konfigūravimo pakeitimus paslauga. 

Kodėl reikėtų rinktis šią paslaugą? 

Pagrindiniai privalumai yra šie:

1. Debesijos platformoje teikiamas SOC turi 24x7 stebėjimą, realių žmonių atliekamą Jūsų interneto srautų analizę, ataskaitas bei rekomendacijos problemų sprendimui. Visą situaciją matote ir valdote savo individualiame SOC portalo puslapyje.

2. MITRE standartus atitinkantis kibernetinių incidentų valdymas.

Kas turėtų rinktis šią paslaugą:

1. Klientai, turintys vieną/kelias Fortinet ugniasienes ar, bet neturintys analizės įrenginio FortiAnalyzer.

2. Klientai, turintys FortiAnalyzer ,bet neturintys pakankamai IT darbuotojų, kurie analizuotų esamą situaciją.

3. Klientai, turintys poreikį, kad į kibernetinius incidentus būtų reaguojama pagal standartizuotas ir visuotinai aprobuotas valdymo procedūras.

SOC reagavimo laikai pagal pažeidimo svarbą:

  • Kritinis - 15 min
  • Auštas - 45 min 
  • Vidutinis - 90 min
  • Žemas - 6 val.