Tinklo saugumo auditas

 

AVEDUS profesionalų komanda pasiruošusi inventorizuoti jūsų įmonės tinklo įrangą, uždokumentuoti esamą situaciją ir atlikti tinklo saugumo auditą.

Dažniausiai vadovai apie turimą įmonės įrangą sužino vartydami buhalterines inventorizacijos ataskaitas. Vis dėlto 95 proc. atvejų ataskaitose nurodyta situacija neatitinka realybės. Neretai įranga naudojama ilgiau arba trumpiau, nei ji apskaitoma balansinėje eilutėje, todėl tinklo įrangos inventorizaciją rekomenduojame atlikti bent kartą per metus.

AVEDUS specialistai inventorizuoja (suskaičiuoja fiziškai) įrangą, subraižo tinklo schemas, patikrina įrangos garantijų laikotarpius, licencijų pratęsimo galimybes, pateikia tinklo optimizavimo rekomendacijas. Mūsų klientų patirtis rodo, kad reguliari tinklo inventorizacija įmonei padeda sutaupyti daugiau nei 15 proc. IT ūkio atnaujinimui skirto biudžeto, tad nedelskite.


Atliekant įrangos inventorizaciją vertiname ir įmonės tinklo saugumą: ar užtikrinimas perduodamų duomenų saugumas, kaip kontroliuojamas ir stebimas prisijungimas prie duomenų, įvertiname prisijungimo prie įmonės tinklo valdymo ir stebėjimo galimybes. Tai trys pagrindiniai IT saugumo iššūkiai, su kuriais gali susidurti kiekviena įmonė ar valstybinė institucija.